ఘట్కేసర్ గురుకుల్ అవరణలో శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు ఉత్సవాలు

ఘట్కేసర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని గురుకుల్ అవరణంలో దేవీ నవరాత్రుల ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తామని శ్రీశ్రీశ్రీ దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులు…