బతుకమ్మ పండుగ వస్తుందంటే చాలు

బతుకమ్మ పండుగ వస్తుందంటే చాలు సంబరమే సంబరం ముందుగాల ముందుగాల మెత్తటి మట్టిదెచ్చి పీటమీద బొడ్డమ్మను జేసి ఆడపిల్లలందరు పదిరోజులాడి బొడ్డెమ్మను…

Bathukamma Celebrations

అంబరాన్నoటిన బతుకమ్మ సంబరాలు హన్మకొండ : గీతాంజలి మహిళా కళాశాలలో బతుకమ్మ సంబరాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. 5వ రోజు అన్నపూర్ణ…

Bathukamma festival-New Delhi

Ministry of Culture organizes Bathukamma festival- an annual celebration in Telangana at Kartavyapath, India Gate. Ministry…

Continue Reading

TTA & FOG Silicon Valley Bay Area’s Biggest Bathukamma Festival Celebrated

6ft Tall Real Flowers Bathukamma first time ever in USA California: Telangana American Telugu Association TTA…

Continue Reading

MLC Kavitha launches the poster of Telangana Jagurthi Bathukamma Event

MLC Kavitha today launched the poster of the United Kingdom Telangana Jagurthi Mega Bathukamma Event which…

Continue Reading