Telangana Royal Families -1

Sri Rajah Parthasarathi Appa Rao Savai Aswa Rao Bahadur Varu, Badshahee Munsubdar, the late Rajah of Palwancha and Bhadrachalam Estates, in Telangana, India, with his sons, Narayya Appa Rao and Venkatramayya Appa Rao.

Palwancha and Bhadrachalam was a Samasthan in Nizam’s Dominion, covering an area of approximately 800.004 sqare miles.